Usługi

Pisemne tłumaczenia uwierzytelnione oraz zwykłe:

– dyplomów, świadectw, certyfikatów;
– aktów urodzeń, małżeństw, zgonów itp.;
– dokumentacji medycznej;
– zaświadczeń o niekaralności, zatrudnieniu, dochodach, zdolności do zawarcia związku małżeńskiego itp;
– aktów notarialnych, wyciągów i odpisów z ksiąg, rejestrów KRS, dokumentów założycielskich spółek, różnego rodzaju specyfikacji;
– dokumentacji przetargowych, raportów i opinii prawnych;
– prezentacji, ofert, korespondencji biznesowej, urzędowej oraz ogólnej;
– dokumentów samochodowych;
– pozostałych typów dokumentów.

Tłumaczenia ustne:

– konsekutywne i symultaniczne;
– podczas uroczystości państwowych;
– konferencji;
– rozmów biznesowych;
– negocjacji;
– spraw w kancelariach notarialnych itp.

Paulina Samunkowa

Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
mgr Paulina Samunkowa, wpisana do rejestru
tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP
pod numerem TP/59/14, jest absolwentką Instytutu
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu im. Pajsija Chilendarskiego w Płowdiwie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym. Specjalizuje się w przekładach specjalistycznych, w tym prawniczych, technicznych i ekonomicznych. Jest współautorką Rozmówek planszowych polsko-bułgarskich (Wydawnictwo redpp) oraz aktualizacji przewodników po Bułgarii Wydawnictwa Bezdroża. Jej bogate doświadczenie zaowocowało m.in. tłumaczeniami podczas cyklu konferencji w ramach projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa WE”. Paulina Samunkowa aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach dla tłumaczy oraz konferencjach biznesowych, podczas których reprezentuje firmę Chilli Translations Szkolenia / Tłumaczenia, której jest właścicielką.

lat na rynku
10
przetłumaczonych książek
10
przeprowadzonych szkoleń
10
zadowolonych klientów
10
 

Cennik tłumaczeń języka bułgarskiego

Tłumaczenie zwykłe:
na język polski – 40 PLN brutto / 1800 znaków ze spacjami
na język bułgarski – 45 PLN brutto / 1800 znaków ze spacjami

Tłumaczenie ustne:
zwykłe konsekutywne – 75 PLN brutto / 60 min.
przysięgłe – 75 PLN brutto / 60 min.

Tłumaczenie przysięgłe:
na język polski – 40 PLN brutto / 1125 znaków ze spacjami
na język bułgarski – 45 PLN brutto / 1125 znaków ze spacjami

Korekta:
od 50% do 100 % stawki za tłumaczenie w zależności
od ilości naniesionych poprawek

Do stawki za tłumaczenie dokumentów, zawierających specjalistyczne słownictwo, sporządzonych pismem ręcznym, trudnych do odczytania doliczane jest 30-50% stawki
w zależności od stopnia trudności. Tłumaczenia w trybie ekspresowym wyceniane są indywidualnie. Dla biur tłumaczeń – stawki są ustalane indywidualnie. Stawki tłumaczeń
podlegają negocjacji w zależności od ilości stron, specyfiki słownictwa, terminu realizacji. Rozliczenie na podstawie faktury bez VAT.